google.com, pub-1504192386294985, DIRECT, f08c47fec0942fa0
עמוד הבית בלוג האם יש צורך בתשלום מיסים על הכנסות הריבית מההלוואות?
האם יש צורך בתשלום מיסים על הכנסות הריבית מההלוואות?
שתף
31 אוק 2023

התשובה לשאלה זו תלויה במספר גורמים, כגון סוג ההלוואה, מטרת ההלוואה, ותנאי ההלוואה. באופן כללי, הכנסות הריבית מההלוואות אינן חייבות במס בישראל. עם זאת, ישנם מקרים חריגים שבהם הכנסות הריבית מההלוואות חייבות במס.

הכנסות ריבית מהלוואות לצורך מגורים

הכנסות ריבית מהלוואות לצורך מגורים פטורות ממס בישראל, בהתאם להוראות סעיף 9(10) לפקודת מס הכנסה. זאת, מכיוון שרכישת דירת מגורים נחשבת להוצאה מוכרת לצרכי מס.

על מנת להיות זכאי לפטור ממס, ההלוואה חייבת לעמוד בשני תנאים:

 • ההלוואה חייבת להיות ניתנת לצורך רכישת דירת מגורים בישראל.
 • ההלוואה חייבת להיות מוחזקת על ידי אדם פרטי.

הכנסות ריבית מהלוואות לצורך מגורים כוללות את הריבית שנצמחה על ההלוואה, וכן את ההפרשים בין שער הריבית המפורסם בעת מתן ההלוואה לבין שער הריבית המפורסם בעת פירעונה.

הכנסות ריבית מהלוואות לצורך עסק

כנסות ריבית מהלוואות לצורך עסק חייבות במס בישראל, בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה, הקובע כי כל הכנסה חייבת במס.
הכנסות ריבית מהלוואות לצורך עסק עשויות להיות זכאיות להפחתה או לזיכוי מס. לדוגמה, הכנסות ריבית מהלוואות לצורך עסק עשויות להיות זכאיות להפחתה בשיעור של 15%, בהתאם להוראות סעיף 48 לפקודת מס הכנסה.
הכנסות ריבית מהלוואות לצורך עסק כוללות את הריבית המשולמת על הלוואות לצורך רכישת נכסים, הלוואות לצורך רכישת מלאי, הלוואות לצורך השקעה, וכן הלוואות לצורך פעילות עסקית אחרת.

הכנסות ריבית מהלוואות אחרות

הכנסות ריבית מהלוואות אחרות, כגון הלוואות לצורך לימודים, הלוואות לצורך רכישת רכב, או הלוואות לצרכים אישיים, אינן חייבות במס בישראל, אלא אם כן הן עומדות באחד מהחריגים הבאים:

 • הכנסות ריבית מהלוואות לצורך רכישת נכס מקרקעין שאיננו דירת מגורים, חייבות במס, בהתאם להוראות סעיף 9(7) לפקודת מס הכנסה.
 • הכנסות ריבית מהלוואות לצורך השקעה, חייבות במס, בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.
 • הכנסות ריבית מהלוואות לצורך פעילות עסקית, חייבות במס, בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

כיצד לדעת אם הכנסות הריבית מההלוואות חייבות במס?

כדי לדעת אם הכנסות הריבית מההלוואות חייבות במס, יש לבדוק את שלושה גורמים עיקריים:

 • סוג ההלוואה: ההכנסות מריבית מהלוואות לצורך מגורים פטורות ממס, בעוד שהכנסות מריבית מהלוואות אחרות, כגון הלוואות לצורך עסק, השקעה, או צרכים אישיים, עשויות להיות חייבות במס.
 • מטרת ההלוואה: אם ההלוואה ניתנה לצורך רכישת נכס מקרקעין שאיננו דירת מגורים, או לצורך פעילות עסקית, ההכנסות מריבית מההלוואה עשויות להיות חייבות במס.
 • תנאי ההלוואה: אם ההלוואה ניתנה בתנאים מיוחדים, כגון ריבית מופחתת או פריסת תשלומים ארוכה, ההכנסות מריבית מההלוואה עשויות להיות חייבות במס.

כיצד לדווח על הכנסות הריבית מההלוואות?

הכנסות ריבית מההלוואות יש לדווח במסגרת הדוח השנתי על הכנסות. ההכנסות יש להזין בטופס 1301, בסעיף 3, "הכנסות אחרות".

מספר טיפים לדיווח מדויק על הכנסות ריבית מההלוואות:

 • שמור על כל המסמכים הרלוונטיים להלוואה, כגון חוזה ההלוואה, דפי חשבון, וקבלות על תשלומי הריבית. מסמכים אלה עשויים להיות נדרשים כדי לבדוק את נכונות הדיווח.
 • השתמש בטפסים הרשמיים של רשות המסים. טפסים אלה זמינים באתר האינטרנט של רשות המסים.
 • קבל ייעוץ מקצועי. מומחה מס יכול לסייע לך להכין את הדוח השנתי על הכנסות באופן מדויק.

האם יש הטבות מס על הכנסות ריבית מההלוואות?

הכנסות ריבית מההלוואות עשויות להיות זכאיות להפחתה או לזיכוי מס. לדוגמה, הכנסות ריבית מהלוואות לצורך מגורים פטורות ממס, והכנסות ריבית מהלוואות לצורך השקעה עשויות להיות זכאיות להפחתה בשיעור של 15%.

החזרי מס מהלוואות לשכירים

החזרי מס לשכירים מהלוואות היא הטבה ממשלתית המאפשרת לשכירים לקבל החזר מס על הריבית ששילמו על הלוואות מסוימות. ההטבה ניתנת לשכירים שהלוואותיהם עומדות בקריטריונים מסוימים, כגון הלוואות לרכישת דירה, הלוואות לצורך לימודים, והלוואות לצורך טיפול רפואי.

סיכום

הכנסות ריבית מההלוואות אינן חייבות במס בישראל, אלא אם כן הן עומדות באחד מהחריגים המפורטים לעיל. כדי לדעת אם הכנסות הריבית מההלוואות חייבות במס, יש לבדוק את סוג ההלוואה, מטרת ההלוואה, ותנאי ההלוואה. הכנסות ריבית מההלוואות יש לדווח במסגרת הדוח השנתי על הכנסות.

 

לבדיקת זכאות להלוואה מיידית חייגו

סגור טופס

תפריט נגישות